• Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar

Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar

Hekimlik ve avukatlık Türkiye’de her zaman gözde meslekler oldu. İki meslek de gelir, statü̈ ve otorite anlamında yüksek bir toplumsal konuma tekabül etti. Ancak son yirmi yılda iki mesleği dışarıdan ve içeriden saran toplumsal şartlar dönüşüyor, mesleğe yeni giren kuşaklar mesleğin yerleşik imajının vadettiği toplumsal nimetleri bulamıyor. Bu çalışma, mesleklerin dönüşümüne sosyolojik bir bakış sunuyor. Fakülte sürecinden beceri gelişimine, meslek içi hiyerarşilerden emek rejiminin ücretlileşmesine güncel dönüşümün katmanlarını dolaşıyor. Demografik ve ekonomik dinamiklerle mesleklere özgü̈ yapıların kesiştiği yerde meslek içi eşitsizliklerin nasıl şekillendiğine ışık tutuyor. İki meslekten katılımcılarla yapılan derinlemesine mülakatların yanı sıra nicel verileri kullanan Koytak, analiz boyunca meslek olgusuna dair bir dizi kavram geliştiriyor: Meslek tüneli, meslek düğümü̈, mesleğin asimetrik ve geçirgen yapıları, meslek basıncı, meslek çözülmesi ve mesleki halet-i ruhiye. Türkiye’de yeni gelişen bir alan olan meslek sosyolojisi adına kurucu bir eser.

 • ISBN: 978-605-9253-12-3
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 464
 • Yayın No: 10
 • Dizi No: 4
 • Ebat: 13,5 x 21 cm
 • Çıkış Tarihi: 20 Temmuz 2022
 • Elyesa Koytak
  +

  Elyesa Koytak

  Yayın Kurulu Üyesi

  Elyesa Koytak, 1989 İstanbul. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini yazdı. Haziran 2022'de İstanbul Med…

  Detaylı Bilgi