Matbu Kitap Yeni Eserlerle Yayın Hayatına Döndü

Matbu Kitap Yeni Eserlerle Yayın Hayatına Döndü

Matbu Kitap iki yeni çalışma ile yayın hayatına geri döndü. Daha önce sosyal teori alanında önemli eserleri yayımlayan Matbu Kitap sosyal araştırma alanında nitelikli yayınlarla yayın programını zenginleştiriyor. Özellikle Türkiye’nin toplumsal yapısına dair analiz ve incelemelere yer veren sosyoloji dizisinden çıkan eserlerin toplumsal hayatın anlaşılması ve sorunların çözümü için önemli katkılar sunması bekleniyor.

Osman Ülker tarafından hazırlanan Kültür ve Din: Türkiye’de Sanat Alanının Üretimi (1923-1980) Türkiye’de çok sık tartışılan kültür konusuna başka bir perspektiften önemli bir açılım getiriyor. Bu kitapta Osman Ülker Cumhuriyetin ilanından 1980 yılına kadar sanat alanının din ile girdiği karmaşık ilişkiyi berraklaştırıyor. Yine bu kitap, sanat alanının etkin aktörler aracılığıyla kendisine biçtiği rolün, kendisinde gördüğü gücün ve kendisine yüklediği anlamın “öteki” olarak gördüğü İslami kesimlerde nasıl bir etkisinin olduğunu tespit ediyor. Bu yolla kitap, sanat ve din arasındaki ilişkiyle ilgili klişeleri ve indirgemeci söylemleri bir kenara bırakarak, meselenin esaslı bir şekilde ele alınması gerektiği vurgusunu yapıyor.

Matbu Kitap tarafından yayımlanan diğer bir eser ise Cenk Beyaz tarafından yürütülen özgün bir göç araştırmasını içeriyor. “Göç ve Aidiyet: Kırsal Göçmenin Memleketine Bağlılığını Sürdürme Mücadelesi” başlıklı kitapta Cenk Beyaz göçmenlerin ayrıldıkları mekanla bağları üzerinden kimliklerini nasıl oluşturduklarını ele alıyor. Düzensiz göç hareketliliğinin ön planda olduğu bu dönemde bu araştırmada, göçmenliğin en temel meselesi olan geride bırakılan yahut irtibat sürdürülmeye çalışılan mekan ve cemaat ile olan bağlılığa ve aidiyete odaklanılmaktadır. Bu amaç gerçekleştirilirken akılcılık ve akıldışılık davranışını belirleyen akıl ve duygu arasındaki ilişkiyi zamana, mekana ve şartlara göre biçimlendiren göçmen, kendini ait olarak hissettiği mekanı ne tamamen terk etme ne de mekana kesin olarak geri dönüş eylemlerinden farklı olarak birden çok mekanda bağlamın gerektirdiği kimlikle hareket etme eğiliminde olmaktadır. İçinde bulunulan pandemi şartlarının etkisiyle bilhassa kır ile kurulan irtibatı çok daha önceden gözler önüne sermesi bakımından bu araştırma ilgi çekici bir özelliğe sahip.

Matbu kitap yayımladığı ve yayımlayacağı araştırma ve eserler ile Türkiye ve dünyadaki sosyal problemlerin anlaşılması ve çözülebilmesine önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Yayınevi ve eserler ile ilgili bilgiye matbukitap.com adresinden ulaşılabilir.