Hakkımızda

Toplumsal dünya anlaşılmayı ve açıklanmayı bekler. Çünkü göründüğü ve zannedildiği gibi değildir.

Kendisi hakkında güvenilir ve faydalı bilgi üretmeyen bir toplum adalet, haysiyet ve refah anlamında daha iyiye gitme imkanını kaybetmiş demektir.

Türkiye’nin içinde olduğu hızlı ve katmanlı toplumsal değişim, kolektif ve titiz bir anlama ve açıklama faaliyetini gerektiriyor. Toplumsal, demografik, iktisadi ve kültürel boyutlarıyla bu dönüşüme dair acil ama serinkanlı, nesnel ama müdahil bilgiyi üretmek, başta sosyoloji olmak üzere bütün sosyal bilimlerin vazifesi.

Matbu Kitap, Türkiye’nin ve dünyanın değişen ahvaline sosyal bilimlerin gözüyle bakmayı teklif ediyor. Matbu Kitap, uygulama olmadan teorinin boş, teori olmadan uygulamanın kör olduğunu ilke edinerek araştırma ve veri temelli kavram dünyaları kurmayı amaçlıyor.

Matbu Kitap, toplumsal gerçekliğe nüfuz eden çalışmaları hem uzman hem genel okuyucuya sunmak amacıyla yola çıktı. Matbu Kitap’ın bu gayreti, Türkiye’nin dinamizmiyle sosyolojik muhayyile ve araştırmanın buluşmasından kamusal fayda doğacağı ümidine ve iddiasına dayanıyor.

Kentleşme, göç, eğitim, kültür, meslek, tabakalaşma, hareketlilik, din, bürokrasi ve siyaset gibi alanlarda Türkiye’nin temel sosyal meseleleri Matbu Kitap’ın odağında ve ocağında yer alıyor. Her alanda kalıp yargıların, ideolojik alışkanlıkların ötesine geçip toplumsal gerçekliği keşfettikçe Türkiye’nin kendine dair düşünme ve eyleme kapasitesinin artacağına; yeni bir sosyolojik basiretin gelişeceğine inanıyoruz.

Bu inanca ve davete siz de katılın!