Sosyoloji

Bu dizi, güncel toplumsal sorunları ele alan araştırma metinlerine yer vermek üzere oluşturulmuştur. Toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümü için kapsayıcı ve kuşatıcı bakış açılarına ihtiyaç bulunmaktadır. Matbu, nitelikli araştırma metinlerini yayımlayarak bu bakış açısının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.