• Siyasal Toplumsallaşma

Siyasal Toplumsallaşma

Alternatifler arasından bir eylemi tercih etmek ve gerçekleştirmek, tarih boyunca insanı diğer varlıklardan ayırt eden en önemli özelliklerden biri kabul edilmiştir. Siyasallık, toplumsallaşma sürecinde kazanılmaktadır ve insanın toplumsallığından bağımsız değildir. Toplumsal çevre, insanın ne yapması ve yapmaması; ne olması ve olmaması gerektiğini belirlerken bu sürece insanın kendisi de katılmakta ve süreci diyalektik bir etkileşime dönüştürmektedir. Dolayısıyla insan hem toplumsal çevre unsurlarıyla hem de bireysel özellikleriyle toplumsallaşırken siyasallaşmaktadır. Çocukluktan itibaren toplumsallaşma, aynı zamanda bir “siyasal toplumsallaşma” olarak tecrübe edilmekte ve devam etmektedir.

 • ISBN: 978-605-9253-16-1
 • Baskı: Gözden Geçirilmiş 2. Baskı
 • Yayın No: 14
 • Dizi No: 7
 • Ebat: 13,5 x 21 cm
 • Çıkış Tarihi: 30 Eylül 2022
 • Mahmut Hakkı Akın
  +

  Mahmut Hakkı Akın

  Yayın Kurulu Üyesi

  1981 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Karaman'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu (2003). Yüksek lisans (2005) ve doktora eğiti¬mini (…

  Detaylı Bilgi