• Müreffeh Şehir: Dengeli ve Daimi Bir Gelişim

Müreffeh Şehir: Dengeli ve Daimi Bir Gelişim

Bugün artık ülkelerin gelişmesinde şehirlerin çok önemli payı bulunmaktadır. Şehirler birbiri ile girdikleri rekabette ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı yaparlar. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerin aynı zamanda müreffeh şehirlere sahip oldukları görülebilir. Müreffeh şehirler dengeli ve daimî bir şekilde gelişim gösterirler. Bu gelişimin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için ölçmek ve analiz etmek gerekir. Zira şehirlerin gelişimini sürdürecek araçlar ancak bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Şehir Gelişim Endeksi şehirlerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini karşılaştırmalı bir biçimde incelemek üzere geliştirilmiş veriye dayalı objektif bir ölçüm ve karşılaştırma sistemidir. Bu endeks aynı zamanda güçlü bir teorik çerçeveye ve fikri arkaplana sahiptir. Şehri bütünleşik bir sosyal sistem ve dinamik yapı olarak konumlandıran bu kavrayış sosyal, iktisadi ve kültürel hareketliliğe odaklanmaktadır. Elinizdeki kitap Şehir Gelişim Endeksinin arkaplanını oluşturmak ve geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Müreffeh şehirlerin gelişimine dair farklı ve özgün bir bakış arayanların mutlaka okuması gerekir.

 • ISBN: 78-605-9253-21-5
 • Baskı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 164
 • Yayın No: 22
 • Dizi No: 3
 • Çıkış Tarihi: 03 Temmuz 2023
 • Lütfi Sunar
  +

  Lütfi Sunar

  Genel Yayın Yönetmeni

   

  Detaylı Bilgi
 • Mahmut Hakkı Akın
  +

  Mahmut Hakkı Akın

  Yayın Kurulu Üyesi

  1981 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Karaman'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu (2003). Yüksek lisans (2005) ve doktora eğiti¬mini (…

  Detaylı Bilgi