Elyesa Koytak, 1989 İstanbul. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini yazdı. Haziran 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı'nda "Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar" adlı doktora tezini savundu. Sosyolojik çalışmalarının odağında meslekler, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik, tıp, hukuk ve edebiyat sosyolojisi yer alıyor. Uluslararası Sosyoloji Derneği ve RC 52 Sociology of Professional Groups Araştırma Grubu üyesidir. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Üniversitedeki görevinin yanı sıra İLKE Vakfı TODAM çatısı altında Kıdemli Araştırmacı çalışmalarını sürdürmektedir.