Stjepan G. Mestrovic, 1918 yılında kurulan Yugoslavya’nın kurucularından ve aynı zamanda ünlü bir heykeltıraş olan
Ivan Mestrovic’in torunudur. 1991 yılından beri Texas A&M Üniversitesi’nde Sosyoloji Profesörü olarak ders vermektedir. Mestrovic’in ilgilendiği alanlar arasında sosyoloji teorisi, klasik sosyolojik düşünce, tıp sosyolojisi, zihinsel tedavi sosyolojisi, din sosyolojisi, zihinsel tedavi hukuku, postmodernzim, kültürel çalışmalar, Doğu Avrupa, Rusya ve Balkanlar bulunmaktadır. Mestrovic akademik çalışmalarının yanı sıra askeri mahkemelerde görülen çeşitli davalarda gözlemci sosyolog sıfatıyla katılmaktadır. İnsanlık dışı muameleleriyle medyanın gündemine gelen Guantanamo ve Ebu Garib hapishaneleri de Mestrovic’in gözlemci sıfatıyla katıldığı yerler arasında sayılabilir. Duygu Ötesi Toplum ve Uygar Barbarlık eserleri daha önce Türkçeye çevrilmiştir.