Britanyalı sosyolog ve Sussex Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Sosyal ve Politik Düşünce Profesörüdür. Aynı zamanda Avrupa Sosyal Teori Dergisi'nin editörüdür. İrlanda College Cork’da sosyoloji ve felsefe okudu. 1982'de Lisans, 1984'te Yüksek Lisans ve 1987'de Doktorasını tamamladı. Sosyal teoriye ve sosyal ve politik soruların kültürel ve tarihsel analizine ilgi duyan disiplinler arası bir sosyologdur. Özellikle modernitenin küresel perspektifte karşılaştırmalı analizi ve Avrupa'daki toplumsal değişimle ilgilenmektedir. Çalışmalarının çoğu şu ya da bu şekilde küreselleşmenin sosyal yapı üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Birçoğu birkaç dile çevrilmiş on bir kitap yazmış ve yedi tane kitaba da editörlük yapmıştır. Sosyal ve politik teori, Avrupa kimlikleri, küreselleşme, milliyetçilik ve modernitenin kültürel ve tarihsel sosyolojisindeki çeşitli konularda 100'den fazla makale yayınlamıştır. Daha önce 1996'dan beri bulunduğu Liverpool Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü olarak Eylül 2007'de Sussex Üniversitesi'ne geçmiştir. Şu anda Sussex Üniversitesi'nde Emekli Sosyoloji Profesörüdür. 2013 baharında Barselona Üniversitesi'nde, 2006'da Deakin Üniversitesi'nde, Melbourne'de, 2000'de Doshisha Üniversitesi'nde, Kyoto, Japonya'da ve 1998'de Toronto'da York Üniversitesi'nde misafir profesörlükler yapmıştır. Dünya çapında kapsamlı konferanslar vermiştir.