Cenk Beyaz, 1988 yılında Üsküdar’da doğdu. Aslen Rizelidir. Ilk, orta ve lise öğrenimini Istanbul’da tamamladı. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2010 yılında, yüksek lisans öğrenimini ise Hacettepe Üni- versitesi Sosyoloji Bölümünde 2013 yılında tamamladı. Yine aynı bölümden 2019 yılında doktora derecesini alan Beyaz, 2013-2020 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde Öğretim Görevlisi; 2020-2021 yılları arasında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Hâlihazırda Istanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Beyaz’ın, 2013 yılında yayımlanan Dersaadet’te Bir Sosyalist: Parvus Efendi (Ötüken Neşriyat) adlı bir çalışması bulunmaktadır.