Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji programlarından yüksek lisans derecesi almıştır. Çeşitli medya kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde çalıştıktan sonra Dışişleri Bakanlığı’nda da görev yapmıştır.