Muş'ta doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ve doktorasını 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "John Kenneth Galbraith'in Düşüncesinde Güç, Piyasa ve Teknostrüktür" teziyle tamamladı. 2020 yılından itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Politik iktisat, kurumsal iktisat ve iktisat metodolojisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.